صفحات

۱۳۹۳-۰۶-۱۹

85 - طراحی تک کاراکترهای روستایی

(برای دیدن تصویر در اندازه اصلی بر روی آن کیلیک کنید)
شما فک کنید دارا و سارا اما این دو کاراکتر دارا و سارا نیستند!
یه جور بومی سازی کاراکترهای کارتونی هست که به سفارش یکی از دوستان طراحی کردم.
دو تا بچه مدرسه ایی با لباسهای محلی.