صفحات

۱۳۸۹-۰۲-۰۷

cOo 28 - Taa

خوب همونطور که گفته بودم این هم کار جدیدم که اسمش رو گذاشتم "Taa".
یک پرتره از کاراکتری تخیلیه.