صفحات

۱۳۸۹-۰۵-۰۳

cOo 41 - Daily sketch


اگر نتونستید تصویر رو ببینید حتما از هیتلر شکن(فیل تر شکن) استفاده کنید/.


پ.ن: اگر خاستید اسکچ های بیشتری ببینید پیشنهاد میکنم به این پست  و این پست هم سری بزنید :)

۱۳۸۹-۰۴-۳۱

cOo 40 - New characterاگر نتونستید تصویر رو ببینید حتما از هیتلر شکن(فیل تر شکن) استفاده کنید/.
 دوستان این بار کارارکتر جدیدی که زدم رو گذاشتم و خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم :)

۱۳۸۹-۰۴-۱۵

cOo 36 - My frog :)

خوب دوستان این بار یکی از سبکهایی که خودم خیلی اون رو میدوستم رو زدم و گذاشتم براتون.
یک نکته بگم اینجا، اگر نتونستید عکس رو ببینید حتما از هیتلر شکن(فیل تر شکن) استفاده کنید/.