صفحات

۱۳۸۹-۰۱-۲۳

cOo 25 - خودزیلایه روز، البته الان دیگه مربوط به سال قبل میشه داشتم کار خودزیلا رو میزدم که مجتبی (از دوستان نیک) اومدش و کار کردن من رو طرح زد (با خودکار رو کاغذ) و منم گذاشتم اینجا که با هم بخندیم.
اگر خوشت نیومد باز هم نظرت رو بگو!