صفحات

۱۳۸۹-۰۴-۱۵

cOo 36 - My frog :)

خوب دوستان این بار یکی از سبکهایی که خودم خیلی اون رو میدوستم رو زدم و گذاشتم براتون.
یک نکته بگم اینجا، اگر نتونستید عکس رو ببینید حتما از هیتلر شکن(فیل تر شکن) استفاده کنید/.