صفحات

۱۳۹۱-۰۷-۱۶

cOo 73 - Daily sketch

فکر کنم تایم تنها چیز با ارزش توی زندگی ما آدما باشه. که متاسفانه من که دارم خیلی هاش رو از دست میدم، بگذریم، معمولا جایی میشینم چیز میکشم که دستم از رونق نیوفته ایندفه دوتاش رو میزارم اینجا که شما دوستان هم ببینید :)/.  برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آن کیلیک کنید)