صفحات

۱۳۸۸-۰۷-۰۳

cOo 2


خوب ایندفه هم یک شخصیت تخیلی رو طراحی و دیزاین کردم، اسمش رو گذاشتم "سیسم - Sisem".
تا کار بعدیم..