صفحات

۱۳۸۸-۰۷-۱۲

cOo 3
لاشخور من
باز هم یک کار جدید، البته این دفه یه کمی مالیخولیایی شده!
این کاراکترم در واقع یک طرح کانسپت از یک مردار خواره، پس نیازی به پاهای قوی و یا بازوهایی قوی برای شکار نداره و موجودیه که کمکی که چه عرض کنم، خیلی خبیث و بد ذاته!
و این که فعلا از همین کارم لذت ببرید تا کارهای بعدی من :)