صفحات

۱۳۸۸-۰۸-۱۱

cOo 11تاپ دیزاین - Top Design
طراحی لوگو: لازمه بگم که این یک کار وکتور هستش و با فوتوشاپ طراحی شده.
این لوگو رو برای مسابقه طراحی لوگو | ITTutorial طراحی شده، که نمیدونم از آخر چندم بشه! دلیل شرکت در مسابقه یک نوع مشارکت گروهی و محک زدن خلاقیتهای فردی و نتیجه ی گروهی بوده.

ویرایش: من شدم نفر دهم از بین 59 نفر