صفحات

۱۳۸۸-۰۸-۰۸

cOo 9
ممکنه هر چیزی یک زمانی پایانی داشته باشه اما تخیل آدمی هیچ زمانی پایانی برای او نیست.
این هم باز یک کاراکتر بدون مدل و تخیلی هستش.