صفحات

۱۳۸۸-۱۱-۰۹

cOo 21

 
این هم از مراحل کار
 

امید که خوشتون بیاد، کار بعدیم رو هم معرفی میکنم اسمش "خودزیلا"ست.