صفحات

۱۳۸۸-۱۱-۲۶

cOo 22 - Happy Valentine’s Day

 Click to see full size
کمی با تاخیر/.
ولنتاین همه مبارک باشه/ یه برگ تقویم درست کردم با یه کوچولو قطعه شعر.