صفحات

۱۳۹۰-۰۶-۰۲

cOo 53 - Sketchesخوب این بار بلاگ خسته اما جوونم رو خیلی دیر به روز کردمٰ، همش هم از خدمت مقدس سربازی نیست ولی سعیم رو میکنم حداقلش کارهای خام رو بزارم اینجا.
فرم و خطوط کارها رو دارم به ظرافیت میکشونم و تلاشم اینه که یک فرم خاص و منحصر رو در کارها قالب کنم.