صفحات

۱۳۹۱-۰۳-۰۶

cOo 66 - گاهی وقتها زندگی

   برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آن کیلیک کنید)   برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آن کیلیک کنید)


خب این بار یک کار از روی الگو گذاشتم که تخیلی نیست و فکر نکنم توضیجی نیاز داشته باشه :)