صفحات

۱۳۸۸-۰۷-۲۰

cOo 5

این دفعه هم طبق معمول میخوام کاراکتر جدیدم رو بهتون معرفی کنم، همین دیروز به دنیا اومد! :دی
اسمش رو گذاشتم "زینجو"..
اینم باز یک موجود و کاراکتر خیالیه.
Click to see full size!
کار بعدیم هم احتمال داره یک کاراکتر تخیلی دیگه باشه :)..